Aan het begin van een therapietraject vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek gaat het om vragen als:

 • Wat is de klacht/het probleem?
 • Waar loop je tegenaan?
 • Wat zijn je verwachtingen?
 • Wat is je doelstelling?

Het uitgangspunt voor een traject is jouw hulpvraag.

Dit eerste gesprek biedt ons ook de kans om elkaar te leren kennen en te kijken of er een “klik” is. Na dit gesprek besluiten we of we samen een begeleidingstraject willen aangaan met elkaar.

Mijn manier van werken behoort tot de integratieve psychotherapie. Deze kenmerkt zich door de cliëntgerichte benadering (de cliënt bepaalt wat hij wil bereiken), is holistisch (lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds) en  eclectisch , dat wil zeggen dat ik de methode kies die het beste bij jou en jouw probleem aansluit om zo tot een bevredigend resultaat te komen.

Ik kan daarbij geïntegreerd gebruik maken van:

 • Moderne hypnotherapie
 • NLP
 • Transactionele Analyse
 • Regressie
 • EMDR
 • Visualisaties
 • Creatieve werkvormen
 • Lichaamswerk
 • Mindfulness
 • Voice Dialogue

Tijdens het therapeutisch proces evalueren we regelmatig je ontwikkeling.

Integratieve psychotherapie is effectief bij verschillende belemmeringen en klachten, waaronder:

 • Faalangst/onzekerheid
 • depressiviteit of somberheid
 • burn-out, overspannenheid
 • rouw- en verliesverwerking
 • slapeloosheid
 • niet lekker in je vel zitten
 • stress, spanningsklachten
 • fobieën
 • bindingsangst, verlatingsangst
 • traumaverwerking
 • hyperventilatie
 • PDS (Prikkelbaar Darm Syndroom)
 • psychosomatische klachten

In deze therapie is je bereidheid om stil te staan bij jezelf belangrijker dan de klacht. Integratieve psychotherapie leert je hoe je optimaal gebruik kunt maken van je innerlijke vermogens en kwaliteiten.