Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie.

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere gangbare therapievormen waarvan de werking is aangetoond.

Moderne hypnotherapie:

In de moderne hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance in combinatie met andere technieken zoals regressie, NLP, Transactionele Analyse, imaginatie, visualisatie, EMDR, mindfulness etc.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Letterlijk vertaald: Door oogbeweging  minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

 

Wat is EMDR?

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te  verwerken. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis.

Het is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een bilaterale stimulus (stimulatie van beide hersenhelften, vroeger meestal met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut, tegenwoordig bijna altijd alternatieve auditieve klikjes). Hierdoor wordt  ‘het informatieverwerkingssysteem in de hersenen’ gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen ( ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend). Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.  Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Hypnose/Trance:

Hypnotherapie werkt met hypnose, maar hypnose op zich is geen therapie. Hypnose of trance is eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat spontaan optreedt, wanneer je sterk geconcentreerd bent op iets in je innerlijke ervaring.  Je bent wel eens in trance geweest als je zódanig in een boek opging dat je een ander niet hoorde binnenkomen of toen je aan het dagdromen was en je  de omgeving om je heen bijna vergeten was. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht.

Contact met onderbewuste:

Hypnotherapie gebruikt (therapeutische) trance om contact te maken met je onderbewuste. Hier zijn alle ervaringen en indrukken opgeslagen, die je in je leven hebt opgedaan. In trance kom je gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen,  emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren.

Op die manier krijg je inzicht in datgene, wat zich bij jou innerlijk op onbewust niveau afspeelt. 

Hierbij ontstaat vaak een grotere vrijheid om keuzes te maken en tot creatieve oplossingen te komen; je wordt je dus bewust van je eigen mogelijkheden tot verandering.

Trance ontstaat ook wanneer je in een oud gevoel schiet en je niet meer in staat bent te beschikken over je vaardigheden en vermogens, die je normaal gesproken wél in je hebt. Een hypnotherapeut wordt, vaak  ten onrechte, vergeleken met een hypnotiseur. Een hypnotiseur brengt mensen onder hypnose, denk aan toneelhypnose. Een modern hypnotherapeut helpt mensen juist uit de trance te komen. Een emotioneel probleem kun je zien als een hypnotische toestand, een vernauwing van het bewustzijn, je bent niet in het hier en nu. Als hypnotherapeute ben ik erop gericht mensen te helpen zichzelf uit deze conditioneringen of hypnotische toestanden te bevrijden, om hen te “de- hypnotiseren”.